Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SMÍŠEK_z_Vrchovišť_Jan_1450-1510)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SMÍŠEK z Vrchovišť Jan 1450-1510

Z Personal
Jan SMÍŠEK z Vrchovišť
Narození 1450
Úmrtí 1510
Povolání 84- Mecenáš div. umění


Jan SMÍŠEK z Vrchovišť