Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SPINOLA_Karel_1564-10.9.1622)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SPINOLA Karel 1564-10.9.1622

Z Personal
Karel SPINOLA
Narození 1564
Úmrtí 10.9.1622
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Karel SPINOLA