Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (STÝBLO_Bedřich_4.8.1817-5.8.1891)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

STÝBLO Bedřich 4.8.1817-5.8.1891

Z Personal
Bedřich STÝBLO
Narození 4.8.1817
Úmrtí 5.8.1891
Povolání

67- Nakladatel nebo vydavatel 71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury

62- Osvětový nebo veřejný činitel


Bedřich STÝBLO