Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (STAHEL_Konrad_1450)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

STAHEL Konrad 1450

Z Personal
Konrad STAHEL
Narození 1450
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf


Konrad STAHEL