Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (STEY_Dominik_Anton_1690)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

STEY Dominik Anton 1690

Z Personal
Dominik Anton STEY
Narození 1690
Povolání

61- Pedagog

49- Náboženský nebo církevní činitel


Dominik Anton STEY