Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (STOLZ_Jan_Antonín_11.6.1778-17.8.1855)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

STOLZ Jan Antonín 11.6.1778-17.8.1855

Z Personal
Jan Antonín STOLZ
Narození 11.6.1778
Úmrtí 17.8.1855
Povolání

15- Lékaři

18- Představitel přírodních věd


Jan Antonín STOLZ