Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (STRAKA_z_Nedabylic_1645-28.9.1720)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

STRAKA z Nedabylic 1645-28.9.1720

Z Personal
STRAKA z Nedabylic
Narození 1645
Úmrtí 28.9.1720
Povolání 84- Mecenáš div. umění


STRAKA z Nedabylic