Historie verzí stránky „STRIMPL Ludvík 18.11.1880-20.12.1937“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace