Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (STURMER_Jan_1675-14.11.1729)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

STURMER Jan 1675-14.11.1729

Z Personal
Jan STURMER
Narození 1675
Úmrtí 14.11.1729
Povolání 75- Sochař nebo medailér


Jan STURMER