Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SVÍTIL_Jan_1843-1902)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SVÍTIL Jan 1843-1902

Z Personal
Jan SVÍTIL
Narození 1843
Úmrtí 1902
Povolání 29- Stavař


Jan SVÍTIL