Verze z 1. 3. 2015, 14:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SVOBODA_Josef)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SVOBODA Josef 1806-7.2.1882