Historie verzí stránky „SYNÁČKOVÁ Marta 29.12.1933-2.7.2018“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace