Kniha zablokování

Z Personal

Toto je kniha úkonů blokování a odblokování uživatelů. Automaticky blokované IP adresy nejsou vypsány. Vizte též seznam všech probíhajících bloků.

Protokolovací záznamy      

Protokol neobsahuje žádný odpovídající záznam.