Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (TŮMA_Antonín_11.4.1867)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

TŮMA Antonín 11.4.1867

Z Personal
Antonín TŮMA
Narození 11.4.1867
Povolání

44- Právník

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Antonín TŮMA