Historie verzí stránky „TEICHOVÁ Alice 19. 9.1920 - 12. 3. 2015“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace