Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (TESAŘ_Josef_1891-1956)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

TESAŘ Josef 1891-1956

Z Personal
Josef TESAŘ
Narození 1891
Úmrtí 1956
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Josef TESAŘ