Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (THURN_Karel_Alexandr_1770-1827)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

THURN Karel Alexandr 1770-1827

Z Personal
Karel Alexandr THURN
Narození 1770
Úmrtí 1827
Povolání

40- Hospodářství - ostatní 66- Mecenáš 80- Mecenáš nebo organizátor hudebního života

84- Mecenáš div. umění


Karel Alexandr THURN

Literatura