Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (TRČKA_z_Lípy_Burjan_-1468)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

TRČKA z Lípy Burjan -1468

Z Personal
Burjan TRČKA z Lípy
Úmrtí 1468
Povolání

46- Představitel povstání do r. 1848 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

49- Náboženský nebo církevní činitel


Burjan TRČKA z Lípy

Literatura