Historie verzí stránky „TUREČEK Jan 28.12.1798-24.3.1850“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace