Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VÍTEK_z_Prčice_1140-1194)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VÍTEK z Prčice 1140-1194

Z Personal
VÍTEK z Prčice
Narození 1140
Úmrtí 1194
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


VÍTEK z Prčice