Verze z 1. 3. 2015, 14:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VĚŽNÍK_z_Adam_1610)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VĚŽNÍK z Adam 1610

Z Personal
Adam VĚŽNÍK z
Narození 1610
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Adam VĚŽNÍK z