Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VANĚK_Antonín_0.0.1932-0.0.1996)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VANĚK Antonín 0.0.1932-0.0.1996

Z Personal
Antonín VANĚK
Narození 0.0.1932
Úmrtí 0.0.1996
Povolání

57- Sociolog 61- Pedagog

51- Představitel volnomyšlenkářství nebo ateismu


Antonín VANĚK

Literatura