Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VENCELÍK_z_Vrchovišť_Sigmund_Matěj_1580-1623)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VENCELÍK z Vrchovišť Sigmund Matěj 1580-1623

Z Personal
Sigmund Matěj VENCELÍK z Vrchovišť
Narození 1580
Úmrtí 1623
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

46- Představitel povstání do r. 1848


Sigmund Matěj VENCELÍK z Vrchovišť