Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VESELÝ_Josef_Václav_1683-1736)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VESELÝ Josef Václav 1683-1736

Z Personal
Josef Václav VESELÝ
Narození 1683
Úmrtí 1736
Povolání 13- Geodet nebo kartograf


Josef Václav VESELÝ