Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VLČEK_z_Dobré_Zemice_Jan_Nep._M._Josef_7.12.1837-1922)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VLČEK z Dobré Zemice Jan Nep. M. Josef 7.12.1837-1922

Z Personal
Jan Nep. M. Josef VLČEK z Dobré Zemice
Narození 7.12.1837
Úmrtí 1922
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ 84- Mecenáš div. umění

38- Obchod, služby, cestovní ruch


Jan Nep. M. Josef VLČEK z Dobré Zemice