Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VOŠICKÝ_Eduard_16.2.1897-7.12.1976)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VOŠICKÝ Eduard 16.2.1897-7.12.1976

Z Personal
Eduard VOŠICKÝ
Narození 16.2.1897
Úmrtí 7.12.1976
Povolání 53- Historik


Eduard VOŠICKÝ