Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VODŇANSKÝ_Jan_Ezechiel_1673-1758)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VODŇANSKÝ Jan Ezechiel 1673-1758

Z Personal
Jan Ezechiel VODŇANSKÝ
Narození 1673
Úmrtí 1758
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Jan Ezechiel VODŇANSKÝ