Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VOKOUN_Jan_1811-1896)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VOKOUN Jan 1811-1896

Z Personal
Jan VOKOUN
Narození 1811
Úmrtí 1896
Povolání

84- Mecenáš div. umění

31- Potravinář


Jan VOKOUN