Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VRÁTNÝ_Karel_13.2.1867-26.5.1937)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VRÁTNÝ Karel 13.2.1867-26.5.1937

Z Personal
Karel VRÁTNÝ
Narození 13.2.1867
Úmrtí 26.5.1937
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel 50- Náboženský publicista 63- Spisovatel

64- Překladatel


Karel VRÁTNÝ