Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VRŤÁTKO_Antonín_Jaroslav_29.5.1815-19.12.1892)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VRŤÁTKO Antonín Jaroslav 29.5.1815-19.12.1892

Z Personal
Antonín Jaroslav VRŤÁTKO
Narození 29.5.1815
Úmrtí 19.12.1892
Povolání

65- Literární historik, kritik nebo teoretik 70- Knihovník nebo pracovník informatiky

63- Spisovatel


Antonín Jaroslav VRŤÁTKO