Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VYLITA_Břetislav_12.1.1932)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VYLITA Břetislav 12.1.1932

Z Personal
Břetislav VYLITA
Narození 12.1.1932
Povolání

14- Hydrolog

11- Geolog


Břetislav VYLITA