Verze z 1. 3. 2015, 14:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (WACHTEL_Jan_Tadeáš_19.2.1763-22.2.1827)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

WACHTEL Jan Tadeáš 19.2.1763-22.2.1827

Z Personal
Jan Tadeáš WACHTEL
Narození 19.2.1763
Úmrtí 22.2.1827
Povolání 23- Lesník nebo myslivec


Jan Tadeáš WACHTEL