Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (WANDER_z_Grünwaldu_Josef_Leopold_21.10.1759-13.4.1822)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

WANDER z Grünwaldu Josef Leopold 21.10.1759-13.4.1822

Z Personal
Josef Leopold WANDER z Grünwaldu
Narození 21.10.1759
Úmrtí 13.4.1822
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky


Josef Leopold WANDER z Grünwaldu