Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (WIESER_August_1847-1916)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

WIESER August 1847-1916

Z Personal
August WIESER
Narození 1847
Úmrtí 1916
Povolání

43- Významný představitel obecní správy 44- Právník

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


August WIESER