Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (WIMPFEN_von_Franz_1797-1870)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

WIMPFEN von Franz 1797-1870

Z Personal
Franz WIMPFEN von
Narození 1797
Úmrtí 1870
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Franz WIMPFEN von