Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ZAHRÁDECKÝ_ze_Zahrád_Václav_1540-1610)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ZAHRÁDECKÝ ze Zahrád Václav 1540-1610

Z Personal
Václav ZAHRÁDECKÝ ze Zahrád
Narození 1540
Úmrtí 1610
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Václav ZAHRÁDECKÝ ze Zahrád