Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ZELENDÁR_z_Prošovic_Jan_1520-1594)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ZELENDÁR z Prošovic Jan 1520-1594

Z Personal
Jan ZELENDÁR z Prošovic
Narození 1520
Úmrtí 1594
Povolání 43- Významný představitel obecní správy


Jan ZELENDÁR z Prošovic