Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ZELENDÁR_z_Prošovic_Volfgang_1540-7.9.1619)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ZELENDÁR z Prošovic Volfgang 1540-7.9.1619

Z Personal
Volfgang ZELENDÁR z Prošovic
Narození 1540
Úmrtí 7.9.1619
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Volfgang ZELENDÁR z Prošovic