ČABAK Jan Josef 28.3.1685-22.11.1757

Z Personal
Jan Josef ČABAK
Narození 28.3.1685
Místo narození Lipník nad Bečvou
Úmrtí 22.11.1757
Místo úmrtí Lipník nad Bečvou
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
2- Fyzik
9- Astronom nebo astrolog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 503

ČABAK, Jan Josef (též CZABAK, Leopoldus a S. Alexio), * 28. 3. 1685 Lipník nad Bečvou, † 22. 11. 1757 Lipník nad Bečvou, piarista, astronom, optik

Základní a nižší gymnaziální vzdělání získal nejspíše ve školách při piaristické koleji v rodném městě. Tam také vstoupil 29. 10. 1704 do řádu, kde v noviciátu složil o dva roky později řeholní sliby. Při studiu i během pedagogické činnosti se věnoval intenzivně matematice, fyzice a zejména astronomii. Přístroje pro své astronomické výzkumy si většinou také sám konstruoval. Stal se všeobecně známým v celém piaristickém řádu, včetně jeho předalpských provincií, avšak nezanechal pravděpodobně žádnou dokumentaci. Vynikl rovněž v mineralogii, ve fyzice a v botanice. 1724–31 byl rektorem piaristické koleje ve Slaném, 1731–34 vicerektorem a 1734–37 rektorem v Litomyšli, kde zkoušel i studenty řádových vyšších studií, zejména filozofie. Působil jako vychovatel ve šlechtických rodinách Braidů, Trautmannsdorfů a Valdštejnů. 1746–48 stál jako superior v čele řádového domu piaristů v Bruntále a 1748–52 v koleji v Rychnově nad Kněžnou. Odtud odešel 1752 do svého posledního působiště v Lipníku nad Bečvou, kde až do své smrti zastával již funkce lehčí (revizor účtů) nebo čestné (poradce koleje).

L: Diccionario enciclopedico escolapio II, Biografias escolapias, Salamanca 1983, s. 175; F. A. F. Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz, München 1985, s. 126; A. Horányi, Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque artium magistri, vol. I, Budae 1808, s. 577n.; J. Schaller, Kurze Lebensbeschreibungen jener verstorbenen gelehrten Männer aus dem Orden der frommen Schulen..., 1799, s. 67; M. Zemek – J. Bombera – A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–1950, Prievidza 1992, s. 237; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, 1994, s. 73.

P: NA Praha, ŘPi, provincie, Seznam členů řádu (Liber provinciae Germaniae pro familiis inscribendis) 1724–1779, č. kn. 27.

Václav Bartůšek