ČANČÍK Vladimír 16.4.1876-27.11.1942

Z Personal
Vladimír ČANČÍK
Narození 16.4.1876
Místo narození Pardubice
Úmrtí 27.11.1942
Místo úmrtí Ústí nad Orlicí
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 515-516

ČANČÍK, Vladimír, * 16. 4. 1876 Pardubice, † 27. 11. 1942 Ústí nad Orlicí, zahradník, pomolog, šlechtitel

Po ukončení obecné školy se vyučil zahradníkem v turnovském Maškově zahradnictví, poté pracoval v zámecké zahradě v Červených Pečkách, odkud přešel jako příručí do sadů významného ovocnáře Nicolase Gauchera ve Stuttgartu. 1895–96 byl posluchačem Zemského pomologického ústavu v Praze-Troji, kde po absolvování zůstal jako demonstrátor. Z Troje odešel na Slovensko a stal se vedoucím zahradníkem zámecké zahrady hraběte Zichyho v Cíferu u Trnavy. Na podnět a s finanční podporou Zemědělské rady v Praze začal od 1900 okresní úřad v Ústí nad Orlicí obnovovat a rozšiřovat ovocnářské hospodářství. Č. byl 1906 povolán jako okresní pomolog. Založil a vedl okresní ovocnou školku, k níž přičlenil pokusný sad, a 1910 zřídil okresní propagační stanici na zužitkování ovoce a výrobu moštů, která zpracovávala produkci z celého regionu. Věnoval péči i silničním ovocným stromořadím, tehdy přinášejícím dobrou úrodu. Jeho vzorně vedené známé ovocnářské objekty navštěvovali sadaři i ze zahraničí. Č. se na Orlickoústecku zasloužil o propagaci ovocnářství mezi rolníky. Pořádal ve městech a obcích odborné přednášky o správném způsobu hospodaření v ovocných sadech i domácích zahradách, o ochraně ovocných stromů před napadením chorobami a škůdci a o správné a hospodárné sklizni. Organizoval odborné kursy a okresní výstavy ovoce. Angažoval se v Ovocnářské jednotě, jejíž odbočku spoluzakládal v Litomyšli. Zabýval se i šlechtitelstvím, vyšlechtil např. novou krajovou odrůdu červeného jablka, které neslo jeho jméno a až do 70. let 20. století se úspěšně pěstovalo v obci Častolovické Horky u Kostelce nad Orlicí. 1. 4. 1939 odešel do výslužby. Za zásluhy o rozvoj regionálního ovocnářství obdržel několik celostátních ocenění.

L: MSB 4, s. 176; J. Peiker, V. Č., in: Zahradnické listy 67, 1974, s. 63; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 60n.; Zahradnický slovník naučný 2, 1996, s. 8.

Zdeněk Koleška