ČANDRA Josef 4.7.1718-22.6.1789

Z Personal
Josef ČANDRA
Narození 4.7.1718
Místo narození Přerov
Úmrtí 22.6.1789
Místo úmrtí Mikulov
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 516

ČANDRA, Josef (též CZANDRA, Georgius a Visitatione B. V. M.), * 4. 7. 1718 Přerov, † 22. 6. 1789 Mikulov, pedagog, spisovatel, piarista

Do piaristického řádu vstoupil 23. 10. 1735 v Lipníku nad Bečvou. Během pedagogické kariéry učil na všech druzích řádových škol, zejména na gymnáziích. Stal se také vychovatelem v šlechtických rodinách, 1755–58 u hraběte Wengerského a potom u barona Rosenbacha, s nímž pobýval 1758–61 ve Würzburgu. Ve školním roce 1762/63 se stal prvním superiorem, později rektorem piaristické koleje v Českých Budějovicích a od 1767 psal její kroniku. 1773–78 působil jako rektor koleje ve Slaném a později její vicerektor. Byl i literárně činný, ale jeho dílo zůstalo v rukopise.

L: F. A. F. Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz, München 1985, s. 93; A. Horányi, Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque artium magistri, vol. 1, Budae 1808, s. 579; M. Zemek – J. Bombera – A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631– 1950, Prievidza 1992, s. 74; A. Krecar, Dějiny c. k. vyššího gymnázia ve Slaném. Výroční zpráva c. k. státního vyššího gymnázia ve Slaném za školní rok 1901/02, s. 18; Z. Martínek, Založení piaristické koleje v Českých Budějovicích, in: JSH 50, 1981, s. 17–22; L. Jandová, Piaristické gymnázium v Českých Budějovicích ve 2. polovině 18. století, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 5, 2000, s. 139–150; J. Bombera, Piaristé jako učitelé a vychovatelé ve službách šlechty, in: Jižní Morava, 1995, s. 25–42; Encyklopedie Českých Budějovic (ed. J. Kropáček), 1998, s. 358.

P: NA Praha, ŘPi (řád piaristů), kolej České Budějovice. Pamětní kniha Historia domus Bohemo-Budvicensis 1755–1860, 221 fol. č. kn. 302, zápisy do roku 1773; tamtéž, ŘPi, provincie, Seznam členů řádu (Liber provinciae Germaniae pro familiis inscribendis) 1724–1779, č. kn. 27; tamtéž, ŘPi, provincie, Seznam členů řádu (Catalogus religiosorum scholarum piarum provinciae Bohemiae) 1631–1940, č. kn. 28, s. 34; tamtéž, ŘPi, provincie, Seznamy členů řádu (tisk) 1772–1835, č. kart. 28.

Václav Bartůšek