ČAPEK Václav 11.2.1862-25.6.1926

Z Personal
Václav ČAPEK
Narození 11.2.1862
Místo narození Zbýšov u Brna
Úmrtí 25.6.1926
Místo úmrtí Oslavany
Povolání 7- Zoolog
52- Archeolog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 535

ČAPEK, Václav (též CAPEK, Wenzel), * 11. 2. 1862 Zbýšov u Brna, † 25. 6. 1926 Oslavany, ornitolog, archeolog

Narodil se na samotě Barbora. Po maturitě na brněnském gymnáziu absolvoval 1878–82 učitelský ústav a nastoupil jako učitel v Kelči u Valašského Meziříčí, poté učil ve Zbýšově a sousedních Oslavanech, kde se stal ředitelem měšťanské školy. Vědecké práci se věnoval na vysoké úrovni po celý život vedle učitelského povolání. Zajímala ho hlavně ornitologie, paleontologie a archeologie. Už během studia v Brně zaznamenával a publikoval svoje poznatky o ptácích brněnského okolí. Faunistice se věnoval i v Kelči. V Oslavanech a okolí pokračoval již v soustavném sledování výskytu ptáků. V rámci ornitologických stanic v Rakousku-Uhersku začal nejdříve evidovat jarní příletová data, dlouhodobě sledoval vodní ptáky na rybnících u Náměště nad Oslavou a registroval změny v přítomnosti vzácných druhů na Moravě. Připravoval monografii o ptactvu Moravy, kterou nakonec nenapsal. Během cest po Moravě sbíral také lidová jména ptáků. Současně se začal zajímat i o některé speciální problémy bionomie ptáků a především o podrobnosti hnízdního parazitismu u kukačky. Při vlastních terénních výzkumech nashromáždil rozsáhlý materiál kukaččích vajec, zhodnocený ve vztahu k hostitelským druhům. Po celý život se zajímal také o archeologii. Od 80. let spolupracoval s J. Kniesem v okolí Ivančic a na Oslavansku, kde ho zajímaly zaniklé středověké osady. Postupně se začal podílet na paleontologických výzkumech determinací a hodnocení fosilních ptačích kostí. Vytvořil si velkou srovnávací sbírku a stal se jedním z předních světových znalců. Byl velmi aktivní ve spolkovém životě přírodovědném a vlastivědném. Dočkal se mezinárodních ocenění. Přes početné dílčí publikace však nezpracoval – kromě parazitismu u kukačky – žádné z těchto témat uceleně. Sbírky kukaččích vajec, ptačích kostí i Č. terénní deníky byly uloženy v Moravském zemském muzeu v Brně a dodnes jsou využívány.

D: Ornithologische Beobachtungen aus der Umgebung von Brünn, in: Mitteilungen des ornithologischen Vereines in Wien 7, 1883, s. 76n., 99n., 118n., 145n., 155n.; Příspěvek k lidovému názvosloví ornitologickému z Moravy, in: ČMM 17, 1893, s. 231n., 300n.; Beiträge zur Fortpflanzungsgeschichte des Kuckuks, in: Ornithologisches Jahrbuch 7, 1896, s. 41n., 102n., 146n., 165n.; Einiges über die Fortpflanzungsgeschichte des Kuckuks in Mähren, in: Verhandlungen des V. Internationalen Ornithologischen Kongresses, Berlin 1911, s. 579n.; Ueber Funde diluvialer Vogelknochen aus Mähren, in: tamtéž, s. 936n.; Ptactvo župy Olomoucké, 1926.

L: J. Augusta, V. Č., in: Příroda 44, 1951, s. 186n.; V. Č., Autobiografie s bibliografií, foto, in: Příroda 19, 1926, s. 257n.; L. Gebhardt, Die Ornithologen Mitteleuropas. Ein Nachschlagewerk, Giessen 1964; E. Hachler, V. Č., in: Příroda 34, 1941, s. 12n. (literární pozůstalost); týž, V. Č., in: Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 29, 1951, s. 249n.; F. Hejl, V. Č., in: Zprávy Moravského ornitologického sdružení Přerov 1962, č. 1–3, s. 53n.; K. Hudec, V. Č., in: Sylvia 40, 2004, s. 156n.; týž, Ornitologové České republiky, 1999, s. 18; J. Kratochvil-Baby, V. Č., in: Moravský ornitholog 11, 1944, s. 42n.; J. H. B. Krohn, in: Ornithologische Monatsberichte 7, 1899, s. 182; K. Lambrecht, in: tamtéž 35, 1927, s. 186n.; K. Plachetka, Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 9, 1927, s. 5n.; týž, in: Československý ornitholog 3, 1936, s. 46; J. Skutil, in: Časopis muzea Olomouc 38, 1927, s. 52n.; E. Votava, Zookroužek Brno, 1970 (3), č. 30–35; NGS, s. 68n.; Sklenář, s. 110.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Hudec