ČECH Ladislav 12.12.1875-18.8.1964

Z Personal
Ladislav ČECH
Narození 12.12.1875
Místo narození Sobotka
Úmrtí 18.8.1964
Místo úmrtí Bzenec
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 555

ČECH, Ladislav, * 12. 12. 1875 Sobotka, † 18. 8. 1964 Bzenec, vinařský a ovocnářský odborník, pedagog, redaktor, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny písaře okresního soudu. Absolvoval nižší ovocnářsko-vinařskou školu v Mělníku. Pak hospitoval na státní vyšší škole ovocnářsko-vinařské v Klosterneuburgu a maturoval na reálce. Po odborné praxi složil 1897 učitelskou zkoušku pro nižší a 1920 pro vyšší zahradnické a vinařské školy. 1898 začal vyučovat na zimní hospodářské škole v Bzenci, jež byla 1899 povýšena na zemskou rolnickou a vinařskou. Tam učil také ovocnictví, zelinářství, technologii s naukou o sklepech, botaniku, chemii, mineralogii, měřictví, kreslení, lesnictví a zeměpis. Vedl i vinařské a štěpařské práce v rámci školního hospodářství, které tvořily pole, vzorný vinohrad, školky ovocná a révová a pokusné pole. Pro žáky organizoval odborné exkurze. Působil též jako kočovný učitel v přiděleném obvodu na jihu Moravy. Na venkově přednášel a vedl vinařské a ovocnické kursy a instruktáže.

Jako odborný učitel 1908–10 pracoval Č. na tehdy založené zemské rolnické a lnářské škole ve Žďáru nad Sázavou a v Českém pomologickém ústavu v Bohunicích (Brno). 1912 byl jmenován ředitelem nově zřízené Zemské ovocnářské školy ve Vizovicích. Do výslužby odešel k 1. 6. 1932 a vrátil se do Bzence, kde dožil.

Od počátku dvacátého století Č. propagoval nové metody ve vinařství a zaváděl štěpování révy vinné podle poznatků získaných ve Francii a v Německu. Objevil novou plíseň na listech sylvánského zeleného (hnědá plíseň vinná, Cyllindrospora vitifolii), navštívil světovou výstavu v Paříži (1900) a zúčastňoval se konferencí kočujících učitelů v Brně. Své literární příspěvky týkající se především sušení ovoce, řezu révy, kvašení a posuzování vína zveřejnil v odborných zahradnických a vinařských časopisech. Některé práce byly přeloženy do němčiny a do maďarštiny. 1907–09 redigoval v Hodoníně vycházející Vinařský obzor, odborný časopis pro vinohradnictví a vinařství, kam hojně přispíval. Inicioval uspořádání vinařsko-ovocnicko-zelinářské výstavy konané v Uherském Hradišti 1905, první na Moravském Slovácku. Byl zpravodajem bakteriologické stanice pro ochranu rostlin ve Vídni a chemické stanice v Gorici i členem zemské komise pro hubení révokazu a v pořadí prvním tajemníkem (od 1902) a jednatelem Zemského vinařského spolku pro markrabství moravské. Zúčastňoval se vinařských anket vyhlašovaných Zemědělskou radou pro markrabství moravské v Brně. Přijal členství ve výborech Zelinářského spolku pro Bzenec a okolí a obecního v Bzenci, ve vizovickém Národním výboru, po 1918 byl starostou tamního Sokola a od 1924 řádným členem ČAZ. Jeho syn ing. Břetislav Č. (1902–1978) byl profesorem vinařsko-ovocnické technologie na Státní vyšší škole ovocnářské, vinařské a zahradnické v Mělníku.

D: Moravské vinohradnictví. Stručná nauka o pěstování a ošetřování vinné révy ve školce, na vinohradě a při zdích, nemoce révy a prostředky proti nim, 1902; Vinařství. Hospodaření sklepní. Stručná nauka o tom, jak zacházeti s vínem hroznovým a jak se připravují vína ovocná, 1905; Návod ku posuzování vín a moštů na základě jich okusu a chemického rozboru, [1907]; Hospodářství sklepní (Vinařství). Populární příručka pro hostinské…, 3. vyd., 1909; Hospodářství sklepní (Vinařství). Populární příručka pro vinaře, rolníky, hostinské a vinárníky o tom, jak zacházeti s vínem hroznovým a jak se připravují vína ovocná, 3. vyd., 1912; Novodobé pěstování révy vinné. Aktuelní otázky, 1923; Exkurse na zemědělské školy v Kongresówce, in: VČAZ 1, 1925, s. 239n.; Nauka o pěstování ovocného stromoví. Díl 1. Školkařství. Díl 2. Sadařství, 1927; Příručka pěstování révy vinné, 1930 (s B. Čechem); O vzdialenostiach ovocných stromov. Aké vzdialenosti treba dať ovocným drevinám v sadoch, Bratislava 1934.

L: Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný 1, 1934, s. 361; KSN 2, s. 437; MSB 1, s. 91; L. Skala, Naši předchůdci, 1993, s. 62; Zahradnický slovník naučný 2, 1996, s. 12; Výroční zpráva zemské rolnické a vinařské školy ve Bzenci, za školní rok 1900–1901, 1901; 1901–1902, 1902; 1903–1904, 1904; Zemská lnářská škola ve Žďáře, in: Horácké listy 1, 1909, č. 40, s. 5; J. Čižmář, Dějiny a paměti města Vizovic, 1933, s. 100, 316, 362; E. Reich – B. Vláčil, Československá akademie zemědělská v prvém desítiletí 1924–1934, 1935, s. 75; F. Konůpka, L. Č. – druhý redaktor našeho časopisu, in: Vinohrad 5, 1967, č. 3, s. 35; jmč, Sté výročí narozenin L. Č., in: tamtéž 14, 1976, č. 2, s. 46; V. Řezníček – P. Salaš – J. Lužný, České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX. století, 2002, s. 167.

P: SOA Zámrsk, sbírka matrik Východočeského kraje, římskokatolický farní úřad Sobotka, sign. 3474, matrika narozených 1865–1880 pro Sobotku, fol. 254; SOkA Zlín-Klečůvka, fond Zemská ovocnářská škola ve Vizovicích, konferenční kniha.

Gustav Novotný