ČENĚK Jan 20.3.1884-29.1.1964

Z Personal
Jan ČENĚK
Narození 20.3.1884
Místo narození Praha
Úmrtí 29.1.1964
Místo úmrtí Praha
Povolání 61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 576-577

ČENĚK, Jan, * 20. 3. 1884 Praha, † 29. 1. 1964 Praha, pedagog, odborný publicista, redaktor

Povoláním středoškolský profesor češtiny, který se věnoval také metodice vyučování zejména na úrovni gymnázií a dalších středních škol. Působil převážně v Praze. Před 1914 i v průběhu první světové války podporoval snahy českých pedagogů o reformy ve školství tak, jak je formuloval Zemský ústřední spolek Jednot učitelských v Království českém. 1918–30 byl na ministerstvu školství, kde se jako zástupce pedagogů podílel na přípravě školských zákonů a nařízení předkládaných československou vládou parlamentu. Působil v komisi pro reformu středních škol a pro vzdělávání učitelů. Zasáhl i do přípravy nových osnov tzv. jazyka československého pro střední školy (1927). Řídil navíc studijní odbor Československého pedagogického ústavu J. A. Komenského. Č. byl i redaktorem několika pedagogických periodik: Věstníku pedagogického (od 1923), Pedagogické ročenky (od 1925). Spolupracoval při vydávání školní četby v knižnici Světla (od 1926), pro kterou připravil 1927 výbor básní Toman, Hora, Wolker, a s redakcí Ottova slovníku naučného nové doby. Publikoval řadu článků i polemických statí o československé školské reformě v domácích i zahraničních novinách a časopisech. Osobní obhajobu přijaté podoby reforem zveřejnil 3. 8. 1930 v Národních listech v článku Reforma střední školy a naše veřejnost.

Českému středoškolskému vzdělávání věnoval několik samostatných publikací, z nichž Střední školství (1926) byla přeložena a vyšla také v srbochorvatštině. Psal i literárněhistorické a historické práce z českých dějin pro mládež. Po odchodu z ministerstva se 1930 stal ředitelem pražského reálného gymnázia T. G. Masaryka a nadále působil jako pedagog.

D: K reformě střední školy, 1922; Z našeho pokusného školství, 1924; Střední školství, jeho vývoj a problémy, 1926; Knížka o M. Janu Husovi, 1921; O Jednotě bratrské, 1922; Za Janem Nerudou, 1923.

L: OSND 1/2, s. 1026; Pedagogická encyklopedie 1, 1938, s. 199; KSN 2, s. 446; O. Kádner, Vývoj a dnešní soustava školství 1, 1929, s. 540, 2, 1931, s. 73, 78, 105.

Pavla Vošahlíková