ČEPELÁK Jiří 21.4.1917-1.10.2000

Z Personal
Jiří ČEPELÁK
Narození 21.4.1917
Místo narození Pavlovice u Zruče nad Sázavou
Úmrtí 1.10.2000
Místo úmrtí Nitra (Slovensko)
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 586

ČEPELÁK, Jiří, * 21. 4. 1917 Pavlovice u Zruče nad Sázavou, † 1. 10. 2000 Nitra (Slovensko), přírodovědec, entomolog

Otec Rudolf Č. (1886–1972) byl učitelem a odešel 1919 pracovat na Slovensko. Č. v Trenčíně absolvoval základní školu a 1935 maturoval na reálném gymnáziu. Od mládí se pod vedením otce zabýval sběrem, preparací a poznáváním hmyzu. Zapsal se na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. 1939 jeho studia přerušila německá okupace. Č. nastoupil do Entomologického oddělení pražského NM a do 1940 tam pracoval jako volontér. Od 1941 vystřídal několik dělnických zaměstnání v Čechách (nouzové práce, přehrada v Křivoklátě aj.), 1943–44 byl totálně nasazen do Německa, kde přežil koncem války bombardování Drážďan. 1945 dokončil vysokou školu a získal doktorát přírodních věd. Praktické zkušenosti ze zemědělské entomologie, fytopatologie a ochrany rostlin získal ve Fytopatologickém ústavu Výzkumných ústavů zemědělských v Praze, kde pracoval jako fytopatolog (1945–51) a ve Výzkumném ústavu zelinářském v Olomouci (1951–52). Poznatky z ochrany rostlin před chorobami a škůdci uplatnil na Vysoké škole zemědělské (VSŽ) v Nitře, kam 1952 nastoupil jako odborný asistent. Byl ustanoven vedoucím katedry zoologie, při níž vybudoval studijní centrum dvoukřídlého hmyzu (Diptera). Specializoval se na praktickou a teoretickou entomologii a fytopatologii, věnoval se dipterologii. Na VŠZ přednášel zoologii pro speciální obory a 1957 se pro tento obor habilitoval. Za zásluhy o vybudování a rozvoj zoologického pracoviště VŠZ mu byla udělena čestná medaile a 1966 titul zasloužilý učitel. V době normalizace byl 1973 ze školy propuštěn. Začal pracovat v Ústavu experimentální farmakologie Slovenské akademie věd (SAV) a později působil až do odchodu do důchodu (1978) v Ústavu experimentální biologie a ekologie SAV. Do 1982 na pracovišti zůstal ještě jako vědecký konzultant.

V počátcích entomologické práce se Č. zaměřil na faunistický průzkum tesaříkovitých brouků (Coleoptera, Cerambycidae), z nichž si vybral vzácného tesaříka alpského (Rosalia alpina L.). Z průzkumu uveřejnil práce Nové odrůdy Rosalia alpina L. (1936), Rosalia alpina L. (1937) a Pozorování o rodu Rosalia alpina L. a jeho variabilitě (1940). Během vysokoškolského studia profesoři J. Komárek a J. Štorkán jeho vědecký zájem usměrnili na studium dvoukřídlého hmyzu. V dipterologii se pak specializoval na faunistiku a taxonomii vyšších skupin dvoukřídlých, zvláště na parazitické druhy čeledi kuklicovitých (Tachinidae=Larvaevoridae). Z četných prací o této muší čeledi uveřejnil např. Význam kuklic v polnohospodárstve a lesníctve a ich ochrana pred účinkami chemického boja proti škodcom (1954), Příspěvek k poznání slezských kuklic (Larvaevoridae, Dipt.) 1955, Kvačianská dolina ako významné nálezisko tachin (1971), Nové poznatky o pestřenkách (Syrphidae, Dipt.) Krkonoš (1977), Príspevok k poznaniu bystruš (kuklic) pohoria Branisko, Tachinidae, Dipt. (1979), Prvé poznatky o vyšších dvojkrídlovcov chráneného náleziska Sedlicko (1979), K rozšíření a biologii vyšších dvoukřídlých severní Moravy a Slezska (1980). Roku 1954 uveřejnil Klíč k určování československých pestřenek (Syrphidae, Dipt.). Vyvrcholením Č. studií se stalo třísvazkové kompendium Diptera Slovenska (1984, 1986, 1989), v němž shrnul výsledky slovenského faunistického výzkumu dvoukřídlých. Publikoval na 200 titulů. Od 1971 v Nitře pořádal tradiční dipterologické semináře, které přispěly k pracovnímu a organizačnímu sjednocení československých dipterologů.

D: bibliografie prací 1936–87, in: Acta entomologica Bohemoslovaca 80, 1983, s. 153n., 85, 1988, s. 478n.

L: J. Č., in: Biológia 22, 1967, s. 637n., 42, 1987, s. 635n.; Acta entomologica Bohemoslovaca 80, 1983, s. 152n., 85, 1988, s. 478n.; I. Okáli a kol., Slovník slovenských zoológov a zoológov so vztahom k územiu Slovenska, Bratislava 1996, s. 26; Entomofauna Carpathica 9, 1997, s. 62, 13, 2001, s. 20; ČBS, s. 92; Tomeš 1, s. 194.

Zdeněk Koleška