ČERMÁK František 2.4.1903-9.10.1998

Z Personal
František ČERMÁK
Narození 2.4.1903
Místo narození Nové Strašecí
Úmrtí 9.10.1998
Povolání 74- Architekt
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 594

ČERMÁK, František, * 2. 4. 1903 Nové Strašecí, † 9. 10. 1998, architekt, pedagog

Architekturu vystudoval 1922–27 na ČVUT v Praze, posléze se stal asistentem prof. A. Engla, za války se živil jako samostatný projektant. Od 1945 působil na ČVUT, 1947 tam byl jmenován mimořádným a 1950 řádným profesorem, přednostou Ústavu zdravotnických staveb. 1963 získal řád Za zásluhy o výstavbu a 1968 se stal zasloužilým umělcem. Postupně se specializoval na školské a zdravotnické stavby, ovlivnil ho konstruktivismus, resp. funkcionalismus zejména Oldřicha Tyla. Vstoupil do Klubu architektů, patřil k přispěvatelům časopisu Stavba, 1954–63 byl členem ÚV a předsednictva Svazu architektů ČSSR, od 1963 čestným dopisujícím členem Royal Institute of British Architects.

Profesní činnost spojil se spolužákem G. Paulem, s nímž vypracoval většinu projektů. Předložili spolu na padesát návrhů a vyhráli řadu soutěží na zdravotnické stavby (nemocnice v Záhřebu, 1930, sanatorium ve Vyšných Hágách, 1931; klinika v Praze-Motole, 1937). Realizována byla však jen malá část. Mezi nejvýznamnější patřilo sanatorium ve Vráži u Písku (s G. Paulem a A. Tenzerem).

Podle jeho projektu byly 1949–56 postaveny nemocnice v Chrudimi a v Litomyšli. Po válce zvítězil spolu s G. Paulem, V. Hladíkem a J. Liberským v soutěži o dostavbu vysokoškolského areálu v Praze-Dejvicích (1957), kde 1959–65 vznikla Elektrotechnická a strojní fakulta ČVUT. Výstavba pokračovala budovou menzy (1967) a fakultou stavební a architektury (1965–82) s pozměněným autorským kolektivem (G. Paul, J. Paroubek, J. Čejka). Napsal skripta Stavby zdravotnické (1949) a 1945 vydal s G. Paulem Studii vysokoškolského centra v Praze.

L: ČBS, s. 93; SČSVU 1, s. 603; Tomeš 1, s. 196; MČE 1, s. 772; Toman 1, s. 141; Toman D, s. 40; Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 128; KSN 2, s. 451; O. Kuča, F. Č., in: Architekt 44, 1998, č. 6; V. Šlapeta, Zemřel F. Č., in: tamtéž, č. 24; Kulturní adresář ČSR 1, 1934, s. 61; NEČVUD, s. 150; P. Vorlík, Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech, 2006, s. 115n.

P: Archiv NTM Praha; Archiv ČVUT Praha.

Pavel Vlček