ČERNÁ-ŠLAPÁKOVÁ Ludmila Marie 7.6.1897-14.11.1970

Z Personal
Ludmila Marie ČERNÁ-ŠLAPÁKOVÁ
Narození 7.6.1897
Místo narození Turnov
Úmrtí 14.11.1970
Místo úmrtí Praha
Povolání 53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 2-3

ČERNÁ-ŠLAPÁKOVÁ, Ludmila Marie, * 7. 6. 1897 Turnov, † 14. 11. 1970 Praha, knihovnice, bibliografka

Pocházela z rodiny učitele dějepisu, který po první světové válce odešel s rodinou pracovat na Slovensko. 1916 maturovala na gymnáziu v Čáslavi, 1917–23 studovala na pražské filozofické fakultě historii a zeměpis; od 1920 navštěvovala současně i Státní archivní školu. 1923 získala doktorát filozofie a vrátila se za rodinou na Slovensko. Začala pracovat v bratislavské Univerzitní knihovně pod vedením českého knihovníka Jana Emlera. 1930 a 1932 si prohloubila vzdělání ještě na pařížské Sorbonně a École des Chartes. Od 1937 působila zároveň jako lektorka knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se stala Emlerovou nástupkyní. Přednášela knihovnictví, bibliografii, dějiny písma a knihy. Po rozpadu republiky se musela vrátit do Prahy, kde 1939–58 působila v pražské Národní knihovně jako bibliografka a knihovnice, později se věnovala vzdělávání a doškolování knihovníků. 1951–60 se vrátila k pedagogické činnosti na bratislavskou univerzitu a stala se klíčovou osobností česko-slovenských meziknihovních kontaktů. Po válce několik let současně vyučovala i na pražské UK ve dvouletých knihovnických kursech, pořádaných filozofickou fakultou, a na Státní knihovní škole. Po odchodu na odpočinek žila v Praze. Byla manželkou generálporučíka JUDr. Františka Šlapáka (1896–1965).

V době působení na Slovensku se zasloužila o budování, rozšíření a akvizici fondů Univerzitní knihovny v Bratislavě, především o vybudování samostatného slovenského oddělení. Spoluzakládala slovenskou a českou knihovědu a pomáhala ji prosadit jako studijní obor na vysoké školy. Po návratu do Prahy začala zpracovávat českou národní bibliografii a jako konzultantka spolupracovala s V. Pražákem na Bibliografickém katalogu ČSR. Zabývala se knihovědou, otázkami českých a slovenských kulturních dějin a umění, ženským hnutím, dějinami knihtisku a knihoven a bibliografií. Pravidelně přispívala do odborných domácích i zahraničních periodik a napsala několik knih. Významně se zasloužila o zkvalitnění výuky knihovnictví v Čechách i na Slovensku a o rozvoj vzájemné kulturní spolupráce. Za celoživotní úsilí byla na sklonku života oceněna dvěma státními vyznamenáními.

D: výběr: Výstava starého umění na Slovensku, 1937; Stručné dějiny knihtisku, 1948; Národné bibliografie, Martin 1955; Soupis české a slovenské knihovnické literatury z let 1945–1955, 1956; Základy bibliografie, Bratislava 1957; Vývoj písma, knihy a tisku, 1966; Vzácné staré knihy ve Státní technické knihovně v Praze, 1971; Bibliografia kníh vhodných pre vzdelané ženy, in: Žena novej doby, Bratislava 1938, s. 589n.; Apponyiovská knihovna v Oponicích, in: Marginalie. Věstník Spolku českých bibliofilů v Praze 12, 1938, č. 7, s. 97n.; Comeniana Knihovny Slovenské university v Bratislavě, in: Z bratislavských knižníc, Bratislava 1950, s. 65n.; Sources bibliographiques de Tchécoslovaquie, in: L. N. Malclés, Les sources du travail bibliographique 1–2, Genève – Lille 1950–52, 1, s. 291n.; 2, s. 770n; Pregled na bibliografijata v Čechoslovakija, in: Bibliografijata v SR a stranite s narodna demokracija, Sofija 1954, s. 46n.

L: J. Lehký – M. Štefanovičová, Významná knihovnícka pracovníčka jubiluje, in: Knižnica 9, 1957, s. 123n.; M. Štefanovičová, Dr. Marie Ľ. Č. šesťdesiatročná, in: Čitateľ 6, 1957, č. 5, s. 206n.; J. Hušková – J. Kuzmík, Štúdium knihovedy na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, in: Knižnica, 3–4, 1951–52, s. 211n.; F. Mestitz, Univerzitná knižnica v rokoch 1919–1939, in: Univerzitná knižnica v Bratislave 1914–1919–1959, Martin 1959, s. 15n.; V. Jirkovská, K bibliografické činnosti dr. Marie L. Č.-Š., in: Česká bibliografie 1972. Sborník statí a materiálů, sv. 10, 1973, s. 393n.; J. Ecker, Univerzitná knižnica v Bratislave 1561–1980, Bratislava 1981, s. 446n.; SBS 1, s. 416 (se soupisem díla a literatury); Kutnar, s. 925; J. Haliena, Č.-Š., Marie L., in: Osobnosti slovenského knihovníctva 1945–1990, Martin 1991, s. 19; BLS 2, s. 137 (se soupisem díla a literatury).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Alena Táborecká, Marie Makariusová