ČERNÍK František 28.7.1909-17.2.1972

Z Personal
František ČERNÍK
Narození 28.7.1909
Místo narození Náchod
Úmrtí 17.2.1972
Místo úmrtí Hradec Králové
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 4-5

ČERNÍK, František, * 28. 7. 1909 Náchod, † 17. 2. 1972 Hradec Králové, lékař-internista, pedagog

Dokončil Lékařskou fakultu UK v Praze 1934. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař v nemocnici v Opočně a poté v Náchodě, kde pracoval do 1944 jako obvodní lékař. Onemocněl tuberkulózou, která ho na rok vyřadila z práce. 1945 se stal sekundářem na nově budované klinice vnitřního lékařství právě založené Lékařské fakulty (LF) UK v Hradci Králové a o dva roky později asistentem. 1955 se habilitoval a 15. 8. 1963 byl jmenován profesorem pro obor patologie a terapie nemocí vnitřních. Od 1947 vykonával funkci zastupujícího přednosty I. interní kliniky LF v Hradci Králové, jejím třetím přednostou se stal 1. 5. 1962. Vedle svých předchůdců, profesorů P. Lukla a J. Řehoře, patřil ke spoluzakladatelům a nositelům tradice kliniky, od počátku na něm spočívalo téměř celé administrativní vedení kliniky. 1962–72, kdy stál v jejím čele, došlo k přístavbě nové budovy, rozvíjela se hematologie a nefrologie, byly položeny základy jednotky intenzivní péče a rozšířil se prostor pro práci kardiologické skupiny. Č. se řadil k široce vzdělaným obecným internistům s přátelským vztahem k pacientům. Publikoval více než 70 vědeckých prací, mj. významný soubor 10 studií věnovaných bakteriální endokarditidě (1957–60). Zásadní význam měly práce o zkušenostech s alkylaminem v léčbě Hodgkinova lymfomu, leukémie, polycythaemia vera a zhoubných nádorů, které 1948–52 uveřejnil v Časopisu lékařů českých. Spolupracoval na řadě vysokoškolských učebnic.

D: Úvod do vyšetřování vnitřních nemocí, 1961 (s J. Řehořem), 2. přepracované vyd. 1965; J. Řehoř – F. Č. – J. Groh, Učebnice vnitřního lékařství 1, 2, 1964, 2. přepracované vyd. (s J. Grohem a V. Skaunicem, 1973).

L: P. Lukl, In memoriam prof. F. Č. (1909–1972), in: Vnitřní lékařství 18, 1972, č. 4, s. 395n.; J. Groh, In memoriam prof. F. Č., in: ČLČ 111, 1972, č. 13, s. 304; L. Chrobák, K 60. výročí I. interní kliniky, in: Lékařské zprávy LF UK Hradec Králové 50, 2005, č. 3–4, s. 125n.

P: Osobní spis a kronika I. interní kliniky Fakultní nemocnice, LF UK Hradec Králové.

Olga Procházková