ČERNÍN z Chudenic Prokop Vojtěch František ?23.2.1726-30.1.1777

Z Personal
Prokop Vojtěch František ČERNÍN z Chudenic
Narození 23.2.1726/29
Místo narození Praha
Úmrtí 30.1.1777
Místo úmrtí Praha
Povolání 84- Mecenáš div. umění
41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 12

ČERNÍN z Chudenic, Prokop Vojtěch František, * 23. 2. 1726/29 Praha, † 30. 1. 1777 Praha, velkostatkář, mecenáš

Pocházel z nedrahovické linie rodu Č. z Chudenic. Po smrti otce Františka Josefa Č. (1697–1733), nejvyššího sudího dvorského a tajného rady, vyrůstal pod poručnictvím své matky Marie Isabelly hraběnky de Mérode-Westerloo (1703 až 1780). Studoval v nizozemském Leydenu. Po zplnoletnění převzal správu rodových statků. 1746 ve Vídni uzavřel sňatek s Gundakarou Marií Antonií Colloredovou (1728–1757). Č. celoživotní vášní se stalo divadlo. Patřil k jeho předním mecenášům. Zámecké divadlo, které nechal 1746–48 zbudovat v Jindřichově Hradci, padlo za oběť velkému požáru města. 1748–53 přestavěl lovecký zámek Jemčina. Jeho pozdně barokní podobu navrhl A. M. Lurago. Č. tam vybudoval zámecké divadlo, které se užívalo ještě při honech v 1. polovině 19. století. Podporoval rozvoj místního hřebčína, který byl založen v 17. století. Jemčinu Č. preferoval i před reprezentativním sídlem v Jindřichově Hradci.

Z Č. prvního manželství se narodilo pět potomků: čtyři dcery a syn Jan Rudolf Č. (1757–1845), po jehož narození Č. ovdověl. 1759 uzavřel druhý sňatek s Terezií Rajskou z Dubnice (1736/39–1779/80), s níž měl dalších 12 dětí. Syn Wolfgang Maria Č. (1766–1813) založil vinořskou linii rodu. Po velkém požáru rodového sídelního města 13. 6. 1773 neměl Č. dost peněz na opravu jindřichohradeckého hradu a nechal jej zpustnout. Patřil k mecenášům umění a kultury, byl jedním z patronů pražského divadla V Kotcích, ve kterém se od 1771 konala i česká představení. Od 1774 až do smrti byl intendantem této scény. Udržoval přátelské vztahy a korespondenci s jeho ředitelem Johannem Josephem Brunianem. Byl pohřben v chrámu sv. Víta v Praze.

L: Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser, Gotha 1913, s. 218 (kde datum nar. 23. 3. 1726); J. Hilmera, Perspektivní scéna 17. a 18. století v Čechách, 1965, passim; P. Koblasa, Czerninové z Chudenic. Stručné dějiny rodu a schematismus rodových panství, 2000, s. 6, 7; F. Černý (ed.), Divadlo v Kotcích, 1992, s. 8, 92n., 143n., 287n.; Jakubcová, s. 125 až 126; OSN 6, s. 626; http://genealogy.euweb.cz/bohemia/czernin1.html.

P: SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, fond Rodinný archiv Černínové, kart. 395–397; fond Velkostatek Jindřichův Hradec, kart. 157 a 435.

Roman Vondra