ČERVENKA Jan 9.2.1835-27.10.1910

Z Personal
Jan ČERVENKA
Narození 9.2.1835
Místo narození Doubravka (č. o. Chrášťany u Týna nad Vltavou)
Úmrtí 27.10.1910
Místo úmrtí Praha
Povolání 55- Jazykovědec
64- Překladatel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 55

ČERVENKA, Jan, * 9. 2. 1835 Doubravka (č. o. Chrášťany u Týna nad Vltavou), † 27. 10. 1910 Praha, pedagog, klasický filolog

Ve čtrnácti letech odešel za studiem na německé gymnázium do Českých Budějovic, po jeho ukončení 1857 pokračoval ve vzdělávání v Praze na filozofii. Obor klasické filologie dokončil 1860. Přiženil se do významné měšťanské rodiny Dobrovských. Krátce po studiích se mu narodil syn, pozdější básník, spisovatel, překladatel a právní úředník v Praze Jan Č. (1861–1908). Z existenčních důvodů přijal Č. místo suplenta a vyučoval 1861–68 na gymnáziu v Benešově, 1868–89 byl středoškolským profesorem českého gymnázia v Hradci Králové, 1889 se stal ředitelem českého gymnázia v Českých Budějovicích. Do penze odešel 1899.

Jeho nevelké překladové dílo vyšlo z autorova celoživotního povolání středoškolského profesora. Věnoval se překládání z latiny, své práce publikoval vlastním nákladem. Ve výroční zprávě gymnázia v Hradci Králové pro rok 1878 otiskl Ovidiových Proměn knihu I. (knižně 1885–95 jako P. Ovidius Naso: Proměny), veršem přeložil i Poslání k Pisonům. Kniha o básnickém umění (Q. Horatius Flaccus, 1882). Jemu druhotnou literaturou připisovanou sbírku Amoroso (1883) napsal jeho syn. Pokusy o samostatnou básnickou činnost byly nevýrazné, krom jiného uveřejnil 1881 ve zprávě gymnázia v Hradci Králové báseň k oslavě sňatku korunního prince Rudolfa.

L: MSN 1, s. 1006; OSN 28, s. 221; OSND 1/2, s. 1042; Literární Hradec Králové, 1994 (ed. J. Benýšková – F. Vích), s. 21–22; KSN 2, s. 467; Ruch 1882, s. 192, 512; A. Klikar, Spisovatelé stejného jména v literatuře české, in: Literární listy 6, 1885, s. 200; Památník gymnasia královéhradeckého, 1927, s. 74–77; 1868–1928. Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Českých Budějovicích, 1928, s. 125; LČL 1, s. 458.

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Marcella Husová